شرایط مرجوعی کالا

 

مرجوعی کالا

اگر محصول خریداری شده از فروشگاه اینترنتی چسب سنگ دات کام ،با مشکلاتی اعم از اتمام تاریخ انقضا محصول و یا خشک شدگی محصول مواجه شده باشد، به نحوی که منجر به از بین رفتن قابلیت های فنی و عملکردی محصول شده باشد و یا با نمونه و مشخصات فنی مندرج در سایت تطابق نداشته باشد، امکان مرجوعی کالا حداکثر تا 24 ساعت پس از صدور فاکتور و عدم بازشدن بسته بندی محصول مقدور و امکان پذیر می باشد.